In de loop der jaren hebben bouwbedrijven vele honderden vrijstaande en 2-1-kap woningen voor zowel particuliere als projectmatige opdrachtgevers gerealiseerd.

Het casco van de woning wordt binnen één of twee dagen op de bouwplaats opgebouwd tot een complete wind- en waterdichte woning, waarna in korte tijd de verdere afwerking zoals metselwerk, dakbedekking en binnenafwerking plaats vindt.

Een goed overzicht van alle mogelijkheden. Aannemers laten u referentiemodellen van woningen zien waarop aanvullingen, uitbreidingen en wijzigingen naar wens kunnen worden ingevuld.

Heeft u plannen om te gaan bouwen, vraag dan een brochure met prijslijst aan bij een van de 1000’den architecten in Nederland.

Houtskeletbouwwoning

97% van de bewoners van een houtskeletbouwwoning wil nooit meer anders. Voor reacties verwijzen wij u naar de site www.centrum-hout.nl/hsb/bewonerservaringen.

Hoe zit het met de gehorigheid van een houtskeletbouwwoning?
De vooroordelen omtrent de gehorigheid van een houtskeletbouwwoning zijn inmiddels al lang verleden tijd! De verdiepingsvloer van een woning wordt standaard afgewerkt met een 30 mm dikke zwevende dekvloer en stalen veerrails (met uitzondering van de badkamer op de verdieping en woningen zonder verdiepingsindeling).

Wat is systeembouw?
Bij systeembouw wordt het dragende deel van het huis (casco) opgetrokken met behulp van een systeem. Dit wil zeggen dat geprefabriceerde onderdelen standaard afmetingen hebben. De onderdelen, zoals wanden, vloeren en gevels zijn bij een casco op elkaar afgestemd. Dit wil overigens niet zeggen dat een bepaalde woning qua afmeting niet aangepast kan worden; de modulematen zijn 30 en 60 cm. Uw woning is, rekening houdend met deze modulematen, in elke gewenste afmeting te realiseren.

Wat zijn de voordelen van een systeemwoning?
Systeembouwers werken bijna altijd met één bouwsysteem. De organisatie is hier helemaal op afgestemd en er is dus ruime kennis van het product. Dit biedt grote voordelen. Een systeembouwer kan precies vertellen wat een woning gaat kosten en ook de bouwtijd is globaal bekend. Tevens is het een snelle bouw, wat uiteraard de bouwrente ten goede komt.

Heb je bij een systeembouwer met een architect te maken?
Lang niet alle systeembouwers werken met een architect. Bij een offerte ontvangt u altijd een ontwerp van uw ‘eigen woning’.

Wat houdt GIW-garantie in?
Tot meerdere zekerheid van de koper zijn bouwbedrijven aangesloten bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Alleen bouwers die voldoen aan door dit Instituut gestelde normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische vakbekwaamheid, kunnen tot het GIW toetreden. Het GIW behartigt primair de belangen van kopers van een nieuw te bouwen woning.

De garantie betreft o.a.:

  • Waterdichte aannemingsovereenkomst.
  • Een afbouwgarantie indien de bouwer onverhoopt zijn financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen.
  • Arbitrage bij eventuele geschillen tussen koper en verkoper.

Waar moet ik rekening mee houden bij het kopen van een kavel?
Belangrijk zijn uw woonwensen. Houdt u er rekening mee dat deze op de kavel gerealiseerd kunnen worden. Van groot belang is het ook om uit te zoeken welke eisen en randvoorwaarden de gemeente aan de woning stelt. Uiteraard is ook de ligging en de situering ten opzichte van de zon belangrijk. Houdt u ook zeker rekening met een aantal juridische zaken, zoals een ‘schoongrondverklaring’ en informeer of u de grond werkelijk koopt of in erfpacht krijgt. Zorg dat de grond bouwrijp wordt opgeleverd. Indien u dit na aankoop zelf moet doen, kan dat voor een financiële tegenvaller zorgen. Informeer ook naar de (bouw)plannen in de directe omgeving.

Wat zijn de kosten voor het bouwrijp maken van de grond?
Bij het bouwrijp maken van de grond moet u denken aan het ophogen c.q. afgraven of opruimen van het terrein of het aanleggen van riolering, kabels, leidingen en drainage. Tevens kunt u te maken krijgen met bodemverontreiniging. U begrijpt dat de kosten voor het bouwrijp maken van de grond dus flink kunnen oplopen. Rekening houdend met rente, kunnen de kosten uiteenlopen van minder dan €5.000,- tot meer dan €50.000,-. Zoals eerder genoemd, zijn deze ‘bouwrijpkosten’ vaak in de koopsom opgenomen.

Moet ik belasting betalen over bouwgrond?
Ja, er moet belasting betaald worden over bouwgrond. Het percentage is echter afhankelijk van het wel, dan niet bouwrijp zijn van de grond. Over bouwrijpe grond betaalt men 21% BTW en over niet bouwrijpe grond betaalt men 9% overdrachtsbelasting.

Hoe weet ik aan welke criteria / voorschriften ik me moet houden?
De gemeente is verplicht om een welstandsnota te schrijven. Hierin staat vermeld wat de criteria en voorschriften zijn en welke regels er in uw woonomgeving gelden. De welstandsnota ligt ter inzage op het gemeentehuis. Zo kunt u van tevoren rekening houden met de eisen en wensen van de welstandscommissie.

Daarnaast dient u kennis te nemen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarin wordt met name ingegaan op de bouwmogelijkheden voor uw kavel (volume, bouwvlek, goothoogte enz.).

Indien ik zelf een huis wil (laten) bouwen, kan ik dan in iedere gemeente in Nederland terecht?
In Nederland is niet in iedere gemeente grond beschikbaar voor nieuwbouw. U kunt het beste naar beschikbare kavels informeren bij de gemeente zelf. In veel gevallen dient u sociaal of economisch gebonden te zijn of dient u ingeschreven te staan voor een bouwkavel.

Hoeveel tijd moet ik uittrekken voor de totale realisatie van een eigen woning?
Voor een traditionele projectmatige bouw moet u rekening houden met twee jaar. Indien u zelf in het bezit bent van een kavel en mocht besluiten te kiezen, dan kan dit tot een klein jaar teruggebracht worden. Het totale bouwtraject is eveneens afhankelijk van het feit of er al dan niet een eventuele vrijstellingsprocedure via de gemeente / provincie gevolgd dient te worden. In de meeste gevallen bedraagt de looptijd van het voortraject bij de gemeente circa zes maanden; dat wil zeggen welstandaanvraag en welstandbehandeling, bouwaanvraag en bouwvergunning. Na het verlenen van de onherroepelijke bouwvergunning heeft de aannemer circa vier maanden nodig voor het bestellen van materialen, productie, op- en afbouw van uw woning.